Aanmelden nieuw lid

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor een nieuw lidmaatschap 2018. Vul alle velden in en druk dan op verzenden. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen lidmaatschap moet gebeuren voor 1 oktober.

Voorletters:  
Tussenvoegsel:  
Achternaam:  
Adres:  
Huisnummer:  
Toevoeging:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoon:  
Geboortedatum:  
E-mail:  
IBAN nummer
Eventueel uw op of  aanmerkingen:  
 Akkoord machtiging Incasso.

Door een vinkje bij "Akkoord machtiging Incasso" geeft U toestemming aan de H.S.V Renswoude om tot wederopzegging eenmalig per jaar in december het bedrag ter voldoening van de in de jaarvergadering vastgestelde jaarcontributie van Uw rekening af te schrijven.

Sponsors
Foto’s