Aanmelden

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor een nieuw lidmaatschap 2021. Vul alle velden in en druk dan op verzenden. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen lidmaatschap moet gebeuren voor 1 oktober.

Voorletters:  
Tussenvoegsel:  
Achternaam:  
Adres:  
Huisnummer:  
Toevoeging:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoon:  
Geboortedatum:  
E-mail:  
IBAN nummer
Eventueel uw op of  aanmerkingen:  
 Akkoord machtiging Incasso.

Door een vinkje bij "Akkoord machtiging Incasso" geeft U toestemming aan de H.S.V Renswoude om tot wederopzegging eenmalig per jaar in december het bedrag ter voldoening van de in de jaarvergadering vastgestelde jaarcontributie van Uw rekening af te schrijven.