Corona maatregelen en meer !

Corona maatregelen

Als hengelsportvereniging houden we ons aan de maatregelen vanuit de overheid, RIVM en NOC*NSF. Dat betekent dat alle activiteiten zijn opgeschort en ons clubhuis is gesloten.
Er mag echter nog wel worden gevist. Vissen biedt in deze bizarre tijd ontspanning en maakt het hoofd leeg. Maar neem wel de regels in acht (en zorg dat je ook nu altijd de VISpas bij je hebt).

Zoek elkaar vooral niet op. Als je ziet dat ergens al een aantal mensen vist, zoek dan een andere plek. Het lijkt namelijk al snel, zeker voor niet-sportvissers,  dat men in groepen vist. Samen zorgen we er voor dat we kunnen blijven vissen

Pak je verantwoordelijkheid en blijf genieten

Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Ga vooral vissen om je hoofd leeg te maken en even buiten te zijn, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, houd je aan de regels en zoek vooral de grenzen niet! Door ons nu aan de regels te houden, kunnen we binnenkort weer als vanouds met elkaar vissen.

Wetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd. aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen als de NVWA, politie en Staatsbosbeheer. Alle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen vind je op de site van Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Midwest Nederland heeft zowel betaalde als vrijwillige boa’s in dienst om controles uit te voeren. Verenigingen hebben verenigingscontroleurs die op verenigingswateren controleren.

Vistechnieken

Als sportvisser is het belangrijk om de basics te leren van het sportvissen, maar ook om je technieken steeds te verfijnen. Niet alleen om meer te vangen, maar ook om zorgvuldig met vis om te kunnen gaan. Zo zou elke roofvisser de kieuwgreep moeten kennen en elke karpervisser zou een onthaakmat moeten gebruiken. Zulke zaken leer je bij jouw vereniging. Daarnaast kun je hier veel online over vinden. Bekijk maar eens het Youtube kanaal van Sportvisserij Nederland met honderden sportvisvideo’s met tips & tricks. Op https://www.sportvisserijnederland.nl/vissen-doe-je-zo/ lees je heel veel tips & tricks over de diverse vistechnieken en het verantwoord vissen.

Gesloten tijd (maart/april/ mei)
De gesloten tijden voor aas- en vissoorten roepen ieder voorjaar weer vragen op bij sportvissers. Zeker omdat de gesloten tijd voor snoek eerder ingaat dan die voor het vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. In dit bericht een duidelijke uitleg. De verwarring ontstaat telkens in maart. Vanaf 1 maart is een gesloten tijd voor de snoek van kracht. Dit betekent dat iedere gevangen snoek direct in hetzelfde water moet worden teruggezet – op grond van de voorwaarden in de vergunning is het overigens vrijwel altijd verboden om snoek te behouden. Daarentegen mag in de maand maart nog wel worden gevist met kunstaas, een stukje vis of een dood visje.

Maart

Vang je in maart een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat, dan mag deze vis (desgewenst) worden meegenomen als de voorwaarden van de vergunning dat tenminste toestaan. Zou je in deze maand echter een snoek vangen, dan moet die direct weer in hetzelfde water worden teruggezet. Dit vanwege de gesloten tijd voor de snoek die dan van kracht is.

April en mei

Pas vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van mei mag niet met kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm), een stukje vis of met een dode vis worden gevist. Naast deze gesloten tijd voor aassoorten geldt in diezelfde periode ook een gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars. Ieder van deze drie vissoorten die wordt gevangen, moet dan dus direct worden teruggezet.

Vanaf de laatste zaterdag in mei (Nationale Hengeldag) eindigen de gesloten tijd aassoorten en de gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars. Dit jaar mag je dus vanaf 27 mei wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mogen bovenmaatse  snoekbaarzen en baarzen (en in een zeer enkel geval ook snoek) worden behouden voor zover de voorwaarden van de vergunning  dat toestaan.

 

 

VISpas 2021 bestellen