Algemene Ledenvergadering uitgesteld !

Beste Leden,

In verband met de nieuwe Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering die stond gepland voor eind februari te verplaatsen naar een nog te bepalen tijdstip in 2021.  De reden daarvan is dat de vergadering niet op de normale wijze kan plaats vinden.

Het bestuur.

VISpas 2022 bestellen